Profile

Join date: Nov 9, 2022

About


bitcoin360ai bern


$1,97B

United Bitcoin-UBTCZSEcoin-ZSE

0,03%Numus-NMS

Mercury Protocol-GMT

P7Coin-P7CIxcoin-IXC

Bitstar-BITS

AntiBitcoin-ANTI

FORCE-FOR

89

AirToken-AIR

Pirl-PIRL

President Trump-PRES

$436,47K

Zayedcoin-ZYD

BitcoinX-BCXCalifornium-CFPolymath-POLYYOYOW-YOYOW

Dignity-DIG

Synergy-SNRG

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 korunması hakkındaki düzenleme yoluyla ve gerekse - sınırlı da olsa - FSEK kapsamında ölümden sonra da korunmaya devam eder. Kişisel verileri gibi ölenin korunmayı hak eden menfaatleri ile yakınlarının ölen kişi hakkındaki bu verilere erişme ve bunları öğren-me hakkı karşı karşıya geldiğinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin kanunda açık bir hüküm yoktur. Ülkemizde çoğu zaman mirasbıraka-nın geçerli bir ölüme bağlı tasarrufundan söz etmek mümkün olmadı-ğından, ölen kişinin verilerinin üçüncü kişilerle hangi şartlarda payla-şılabileceği, çözülmesi gerekli önemli bir sorun teşkil eder. Ölenin kişisel bilgilerinin korunmasını üçüncü kişilerin ve özellikle ölenin yakınlarının bunları öğrenme menfaatine üstün tutmak her durumda mümkün değildir. Yakınlarının veya başka üçüncü kişilerin ölenin verilerinin kendileriyle paylaşılması hususunda üstün bir yarara sahip bulunduğunu ispat etmeleri durumunda, bu verilerin paylaşılması tale-bine bizce olumlu bakılmalıdır. Konu, İsviçre hukukunda bu yönde özel bir hükümle düzenlenmiştir.Benzer bir hükmün Türk kanun koyucusu tarafından da benimsenmesi, konuyla ilgili sorunun öngörü-lebilir bir şekilde çözülmesi bakımdan uygun olur. Kullanıcıların dijital varlık saklama, yönetme ve ilgili sosyal platformu kullandırma hizmeti sağlayan şirketlerle yaptığı standart sözleşmelerde, üçüncü kişilerin ölenin dijital varlıklarına ulaşamaya-caklarına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Her ne kadar söz konu-su sözleşmelere uygulanacak hukuk, şirket merkezlerinin bulunduğu ülke hukuku olarak belirlenmiş olsa da, Türk mahkemeleri önünde görülen davalarda, MÖHUK’un ilgili hükümleri gereği Türk hukuku uygulanır ve gerek TKHK gerekse TBK uyarınca kullanıcı aleyhine bulunan hükümler yazılmamış sayılır. Dijital varlıklarının akıbetini ilgili internet hesabındaki elektro-nik form üzerinden belirlemiş ve örneğin bu konuda üçüncü bir kişiyi yetkilendirmişse, mirasbırakanın bu iradesinin hukuk dünyasında bir Yukarıda bkz. I.A.2’de İsviçre hukukundaki Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelik m. 1/7.

Electra-ECA

GT

CacheCoin-CACHLetItRide-LIR

TenX-PAY

VeriCoin-VRC

Zennies-ZENI

eBitcoin-EBTC

Dai

Steps-STEPS

SwapToken-TOKEN

Rise-RISE

0,10%

Suriye Lirası-SYP

FUNCoin-FUNC

Virta Unique Coin-VUC

Kyber Network Crystal v2-KNC

CryptoCarbon-CCRB

Cycling Coin-CYC

FLO-FLO

MintCoin-MINT

Kore-KORE

NEXO

Bitok-BITOK

Neutron-NTRN

Nxt-NXT

Diamond-DMD

Coin2.1-C2Newbium-NEWB

Copico-XCPO

$124,78M

Hacı Karakurt

+27,46%

KAVA

High Gain-HIGH

SIBCoin-SIB

Iconomi-ICN

Polymath-POLY

36

Mothership-MSP

Aigang-AIX

8,2719

Quant

Einsteinium-EMC2

BLOCKv-VEE

Syndicate-SYNX

Blox-CDT

82

Vertcoin-VTCSaluS-SLS

MazaCoin-MAZA

Bitzeny-ZNY

Elite-1337

TajCoin-TAJ

Motocoin-MOTO

Clams-CLAM

BitAlphaCoin-BAC

Kırgızistan Somu-KGS

AppCoins-APPC

TurboCoin-TURBO

First Bitcoin-BIT

Confido-CFD

Pura-PURA

Nano-NANO 

Lizus-LIZ

KiloCoin-KLC

Colossuscoin V2-CV2Alarm bildirimi olarak

USDe-USDE

AquariusCoin-ARCO

Pabyosi Coin (Special)-PCS

SoMee.Social-ONG

Hong Kong Doları-HKD

Golos Blockchain-GLSb

BSV

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 bu girişimin engellenmesini istemiştir. Önüne gelen uyuşmazlıkta İs-viçre Federal Mahkemesi, belgeselin televizyon yoluyla geniş kitlelere yayılmasının hem ölenin hem de yakınlarının kişilik haklarına saldırı teşkil edeceğine hükmetmiş ve TMK m. 24’e denk gelen İsviçre Me-deni Kanunu m. 28’i kararına dayanak yaparak belgeselin durdurul-ması talebini kabul etmiştir.Alman Anayasa Mahkemesi’nin meşhur Mephisto kararına konu olayda yazar Klaus Mann, roman karakteri Hendrik Höfgen’in sapkın cinsel eğilimlerini ve Hitler Almanyası'nda bir oyuncu olarak başarılı olabilmek için etik değerleri nasıl hiçe saydığını anlatırken, aslında önceleri arkadaşıyken sonradan hısmı haline gelen Gustaf Gründgens’in hayatını konu almıştır. Gustaf Gründgens, Mephisto adlı bu romanın yayınlanmasından hemen önce ölmüş, evlatlık oğlu romanın yayınlanmasıyla birlikte kitabın toplatılması için dava açmış ve kitabın yasaklanmasını sağlamıştır. Sanat özgürlüğünün ihlal edil-diği gerekçesiyle yayıncının konuyu Anayasa Mahkemesi önüne ge-tirmesi üzerine Mahkeme, roman karakteri Höfgen ile oyuncu Gründgens’in kişiliklerin büyük ölçüde uyuştuğuna ve Gründgens’in kişiliğinin ölüm sonrası korunmasının ancak kitabın yayımının yasak-lanması ile mümkün olabileceğine karar vermiştir.Türk hukukunda, uzatılmış kişilik hakkı teorisinin temeli, ölü-münden sonra kişiliğinin ihlal edilmeyeceğine ilişkin olarak ölenin güveninin korunması gereğine dayanır. Bu güven sebebiyle, dijital veri saklama ve yönetim şirketleri, kullanıcı sözleşmeleri kapsamında mirasbırakanın ve üçüncü kişilerin kişisel verilerini korumaya devam ATF 109 II 353. Karar üzerine bkz. Weber, Rolf H.: Der Ruf nach einem Recht auf Vergessen, digma 3/2011, s.102 vd. BVerfG NJW 1971, 1645; BVerfGE 30, 173. Karar, Türk doktrininde sanat özgürlüğü bağlamında incelenmiştir. Bkz. Parlak Börü, Şafak: Esra Kararı Işığında Bir Hassas Denge Değerlendirmesi: Kişilik Haklarının Korunması vs. Sanat Özgürlüğü, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2017/2(8), s.271-272, 15.01.2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/376418 adresinden erişildi.

Dalecoin-DALC

0,04%

+0,51%

0,67%

MergeCoin-MGC

CoinonatX-XCXT

Safe Trade Coin-XSTC

Kerem Işık

Bitcoin Scrypt-BTCS

Onix-ONX

Kamboçya Rieli-KHR

0,06%

Utrust-UTK

Zeitcoin-ZEIT

Loopring-LRC

LATOKEN-LAEllaism-ELLA

Coimatic 3.0-CTIC3UNIVERSAL CASH-UCASHPropy-PRO

-0,77%

Vanuatu Vatusu-VUV

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 fassungsrechtliche Probleme des digitalen Nachlasses”, (JURA - Juris-tische Ausbildung, Y.2019, C.XLI, S.6, s.575-583). Aydın, Ramazan: “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar (TKHK m. 5)” (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2016/1(11), s.83-123), 27.01.2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/ en/ download/article-file/425087 adresinden erişildi. Aydoğdu, Murat: Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşulla-rının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014. Ayiter, Nurşin: Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara 1981. Ayiter, Nurşin: Mamelek Kavramı Üzerinde İnceleme, Ankara 1968. (Mamelek Kavramı) Breitschmid, Peter/Kamp, Annasofia: Persönlichkeitsschutz Verstorbener: Urheberpersönlichkeitsschutz im besonderen, successio 2011/5, s.19-29. Brisch, Klaus/Müller-ter Jung, Marco: “Digitaler Nachlass – Das Schicksal von E-Mail- und De-Mail-Accounts sowie Mediencenter-Inhalten”, (Computer und Recht, Y.2013, C.XXIX, S.7, s.446-455). Brucker-Kley, Elke/Keller, Thomas/Kurtz, Lukas/Pärli, Kurt/Schweizer, Matthias/Struder, Melanie: Sterben und Erben in der digitalen Welt: Von der Tabuisierung zur Sensibilisierung, Crossing Borders, Winterthur 2013, 12.01.2021 tarihinde http://www.ciando.com/img/books/extract/3728135461_lp.pdf adre-sinden erişildi. Budzikiewicz, Christine: “Digitaler Nachlass”, (Archiv für die civilistische Praxis, Y.2018, C.CCXVIII, S.2-4, s.558-593). Bük, Alaattin: Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2018. Büyüksagis, Erdem: Towards a Transatlantic Concept of Data Privacy, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2019/1(30), s.139-227, 12.01.2021 tarihinde https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol30/iss1/4 adresinden erişildi.

BlazerCoin-BLAZR

Starta-STA

Çek Korunası-CZK

Bağlantılı AraçlarLIFE-LIFE

Debitcoin-DBTC

InPay-INPAY

ICON-ICXUmman Riyali-OMR

High Performance Blockchain-HPB

MediShares-MDSCDX Network-CDX

$1,35B

Erdem BÜYÜKSAĞİŞ Sinem ÖZYİĞİT Selin MİRKELAM FALAY İlay Ezgi BULDAĞ Mustafa Said OKUR DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ Büyüksağiş, Erdem: İçerik denetiminin müzakere edilmemiş sözleşme hükümleriyle sınırlandırılması üzerine: Mostaza Claro’nun düşündürdükleri, in: Havutçu, Ayşe/Cumalıoğlu, Emre (edit.), Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, İzmir 2013, s.675-711. Büyüksağiş, Erdem; Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, İstanbul 2007. Cherpillod, Ivan: Kommentar zu Art. 2 URG, in: Müller, Barba-ra K./Oertli, Reinhard (edit.), Stämpfli’s Handkommentar, Urheber-rechtsgesetz (URG), Bern 2006. Çağlayan Aksoy, Pınar: Blok Zincir ve Akıllı Sözleşmeler, Bilim Akademisi Hukuk Yaz Okulu 3. Gün 2. Ders, 26 Haziran 2020, 15.01.2021 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=Meny29NJX9U adresinden erişildi. Çeliktaş, İlyas: “Vefat Eden Kişinin Elektronik Posta Hesabı Mirasçılara İntikal Eder Mi?”, (Terazi Hukuk Dergisi, Y.2011, C.VI, S.62, s.34-39). Donatsch, Andreas/Schmid, Albert: Der Zugriff auf E-Mails im Strafverfahren – Überwachung (BÜPF) oder Beschlagnahme?, in: Schwarzenegger, Urs/Arter, Oliver/Jörg, Florian S. (edit.), Internet-Recht und Strafrecht, Bern 2005, s.151-170. Dural, Mustafa/Öz, Turgut: Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku, İstanbul 2020. Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan: Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, İstanbul 2019. Eigenmann, Antoine/Fanti, Sébastien: Successions, données personnelles, numériques et renseignements, SJ 2017 II, s.193-228. Eldeniz, Gülperi: “Eser Sahipliğinden Doğan Hakların Miras Yoluyla İntikali” (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.2008/79), 07.01.2021 tarihinde http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-79-466 adresinden erişildi.

$270,47M

Firo-FIRO

Somali Şilini-SOS

Jewels-JWL

SegWit2x-B2XAtmos-ATMOS

Trust Wallet Token Blackstar-BSTAR

X2-X2QubitCoin-Q2C

Metal Music Coin-MTLMC3+12,02%

Steem-STEEM

+2,54% B. A. Emirlikleri Dirhemi-AED

Opal-OPAL

Wi Coin-WIC

Türk Lirası-TRY

Sphere-SPHR

RussiaCoin-RC

XRP

WEMIX

vTorrent-VTRSolarCoin-SLR

CampusCoin-CMPCO

Memetic / PepeCoin-MEME

PIECoin-PIE

Ethereum Classic-ETC

GameUnits-UNITS

Komor Frankı-KMF

PoSToken-POS

PonziCoin-PONZIPioneer Coin-PCOIN

Tattoocoin (Standard Edition)-TSE

1.627,55

Altcoin-ALT

MergeCoin-MGCSydPak-SDP

Memetic / PepeCoin-MEME

+0,54% Yocoin-YOC

OAX-OAXDubaiCoin-DBIX

$3,62B

Çin Yuanı-CNY

$41,86M

OBITS-OBITS

TeslaCoin-TES

X2-X2

HOT

DarkLisk-DISK

Kittehcoin-MEOW$5,33M 0,03816Bu yorumu takip et

Cycling Coin-CYC

Xenon-XNN

11Desire-DSR

$542,79M

$386,46M Ethereum Gold-ETG

+7,30%

UAHPay-UAHPAY

$1,55B

StarChain-STC

$7,99B

Bitz-BITZGAIA-GAIA

LanaCoin-LANA

BNB

BitCoal-COALCardano-ADA

OCOW-OCOW

Bruney Doları-BND

Erdem BÜYÜKSAĞİŞ Sinem ÖZYİĞİT Selin MİRKELAM FALAY İlay Ezgi BULDAĞ Mustafa Said OKUR DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ Alman Medeni Kanunu (BGB) m. 1922 uyarınca Bölge Mahkemesi, ölenin annesinin talebini kabul ederek kızının Facebook hesabına eri-şim izni vermiştir. Karara gerekçe olarak, külli halefiyet prensibi ge-reğince ölenin kullanıcı sözleşmesinin de miras yoluyla annesine inti-kal ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, Mahkeme tarafından böyle bir erişim izni verilmesinin ne mirasbırakanın kişilik haklarını ne de haberleşme özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmiştir.Karar, haberleşmenin gizliliği-ni teminat altına alan düzenlemelere aykırı olduğu gerekçesiyle Fa-cebook tarafından bir üst mahkeme olan Berlin İstinaf Mahkemesi’nin önüne taşınmıştır. İstinaf Mahkemesi, hesaba erişimin hukuken müm-kün olup olmadığı hususunda görüş belirtmeden hesaba erişimin ha-berleşme gizliliğini ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır.Alman Federal Mahkemesi, Bölge Mahkemesi’nin vermiş oldu-gu kararı yerinde bulmuştur. Mahkeme ilk etapta, ölenin kişisel verile-rinin yakınlarıyla paylaşılmasının haberleşme özgürlüğünü ihlal etme-yeceğini belirterek, İsviçre'de Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmeliğin m. 1/7 düzenlemesiyle ulaşılmak istenene benzer bir denge gözetmiştir.İkinci etapta Mahkeme, yaptığı içerik denetimi-nin sonucunda, Facebook’un sunduğu standart kullanıcı sözleşmesin-de yer alan ve sözleşmenin üçüncü kişilere devredilemeyeceğine iliş-kin hüküm içeren genel işlem koşulunun dürüstlük kuralına aykırı olduğuna ve bu nedenle hükümsüz sayılması gerektiğine karar vermiş-tir.Mahkeme, bir adım daha atarak, ölenin taraf olduğu kullanıcı sözleşmesi bakımından taraf sıfatının miras yoluyla mirasçılara geçti- LG Berlin FamRZ 2016, 738. BGH Urt. v. 12.7.2018, Az.: III ZR 183/17; NJW 2018, 3178. Karar üzerine bkz. Aumann/Aumann, s.575 vd.; Palandt, Otto/Weidlich, Dietmar: Bürgerliches Gesetzbuch, Münih 2019, § 1922, N. 34; Budzikiewicz, Christine: “Digitaler Nachlass”, (Archiv für die civilistische Praxis, Y.2018, C.CCXVIII, S.2-4, s.558-593), s.559-560. Bkz. BGB’nin içerik denetimini düzenleyen 307. maddesi. Bu maddenin ilk fıkrası, TBK m. 25 ile büyük ölçüde aynı düzenlemeyi içermektedir.

Prototanium-PR

BitTorrent (New)

Digital Bullion Gold-DBG

EOS

$796,65M Breakout Stake-BRX0,80%

6,23

SmartCoin-SMC

$55,96M

Centurion-CNT

Storj-STORJ

Obsidian-ODN

Dollarcoin-DLC

Lesotho Lotisi-LSL

503 Service Temporarily Unavailable

Evotion-EVO

Creditbit-CRB

Bitmark-BTMA

Tüm Sanal Para Birimleri

Protean-PRN

FlutterCoin-FLTAXPR-AXPR

Concoin-CONXBillaryCoin-BLRYPeerplays-PPY

Erdem BÜYÜKSAĞİŞ Sinem ÖZYİĞİT Selin MİRKELAM FALAY İlay Ezgi BULDAĞ Mustafa Said OKUR DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ etmekle yükümlü sayılmalıdır.Doktrinde ayrıca, ceninin durumuna benzetilerek bölümsel hak ehliyeti kavramından hareketle ölüm sonra-sı kişilik hakkının korunmasının mümkün olduğu da savunulmuştur.Esas alınan teorik temeller farklı olsa da, ulaşılan sonuç bakımından, yukarıda ele aldığımız mahkeme kararları ve doktrin görüşleri, ölüm sonrası, kişiliğin ölenin yakınları eliyle korunmasının mümkün oldu-ğunu göstermektedir.Gerek Yargıtay gerekse İsviçre Federal Mahkemesi, yakınlarının ölene saygı duyulmasını isteme hakkına sahip olduğunu çeşitli karar-larında ortaya koymuşlardır.Bu kararlara göre, örneğin ölenin hayat tarzına veya ölüm şekline ilişkin olarak ölümü öncesinde veya sonra-sında oluşturulmuş içeriklerin hizmet sağlayıcıları tarafından ilgili hesaplardan kaldırılmasını yakınları talep edebilirler. Ölenin yakınla-rının, internet ortamında yer alan ölene ait ilgisiz, geçersiz, güncel olmayan veya rahatsız edici içeriklerin özellikle TMK m. 24 ve 25 kapsamında kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını ileri sürerek kaldırılmalarını isteme hakları saklıdır. Ayrıca, yazanın ölümünden Çeliktaş, İlyas: Vefat Eden Kişinin Elektronik Posta Hesabı Mirasçılara İntikal Eder Mi?, (Terazi Hukuk Dergisi, Y.2011, C.VI, S.62, s.34-39), s.38; Akkanat, Halil: Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, İstanbul 2004, s.152-153; Engin, Baki İlkay/Serozan, Rona: Miras Hukuku, Ankara 2019, s.223. Serozan, Rona: Hukukta Yöntem, in: Havutçu, Ayşe/Cumalıoğlu, Emre (edit.), Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, İzmir 2013, s. 2434; Hatemi, Hüseyin: Kişiler Hukuku Dersleri, İstanbul 2020, s.116. Turan Başara, Gamze:“ Kişiliğin Korunması Kapsamında Ölümden Sonra Hatıranın Korunması Teori-si, „(Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2020/1(5), s.341 vd.), 07.01.2021 tarihinde https://www.jurix.com.tr/article/20712 adresinden erişildi. Y3 HD. T. 29.3.2010, E. 2010/4314, K. 2010/5297. Türk doktrininde bu yönde bkz. Özsunay: Hayatın Başlangıcı, s.48; Gezder: s.221 vd.; Helvacı, Serap: Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, İstanbul 2001, s.58, dpn. 205. İsviçre uygulamasında bkz. ATF 129 I 302, par. 1.2.2; ATF 109 II 353, par. 4a; ATF 104 II 225, par. 5b; ATF 101 II 177, par. 5a; ATF 70 II 127, par. 2. İsviçre doktrininde ör. bkz. Wild, Gregor: Perpetierung und Novierung von Namensrechten des Erblassers, successio 2019/4, s.261. 0%

Fransız Pasifik Frankı-XPF

Erdem BÜYÜKSAĞİŞ Sinem ÖZYİĞİT Selin MİRKELAM FALAY İlay Ezgi BULDAĞ Mustafa Said OKUR DİJİTAL VARLIKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ kadar kısa bir süre geçmiş olursa ve ölenin toplumsal tanınırlığı ne ka-dar yaygın bulunursa, toplumun söz konusu olayı öğrenmekteki menfa-atinin de o derece önemli olduğu kabul edilmektedir.2. Ölenin Kişisel Verilerinin Korunması Bir kurumun arşivinde ya da internet üzerindeki sosyal medya he-sabında yer alan dijital varlıklarına üçüncü kişilerin erişip erişemeyece-ğini, mirasbırakan ölüme bağlı bir tasarrufla belirleyebilir. TMK m. 514 uyarınca böyle bir tasarruf, vasiyet veya miras sözleşmesi şeklinde ya-pılabilir.Mirasbırakanın geçerli bir ölüme bağlı tasarrufunun mevcut olmadığı durumlarda, dijital varlıklarının, özellikle internet üzerindeki hesaplarında bulunan kişisel verilerinin akıbeti öncelikle Kişisel Verile-rin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sorgulanmalıdır. Kişisel veri, KVKK m. 3/1-d’de tanımlandığı üzere kimliği be-lirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesini konu alan KVKK m. 4 uyarınca, ölene ait kişisel verilerin mirasçıları veya üçüncü kişilerle paylaşılmasının öle-nin kişisel verilerinin işlenmesi anlamına gelip gelmediği sorgulanabi-lir. Sorun, ölüm sonrası kişiliğinin sona ermesi sebebiyle ölene ait kişisel verilerden bahsedilip bahsedilemeyeceği noktasında yoğunlaş-yaklaşık on altı yıl önce gazetelerde yapılan haberlerin Google arama motoru üzerindeki bağlantılarının kaldırılmasını veya en azından içerikte isminin gizlenmesini Google’dan talep etmiştir. İnternet ortamında yer alan ilgisiz, geçersiz veya güncel olmayan kişisel verilere ilişkin bağlantıların kişilerin talebi üzerine indeksten çıkarılmasının zorunlu olduğunu belirten Avrupa Birliği Adalet Divanı, bu kararı ile internet ortamında unutulma hakkının tanımını ortaya koymuştur. Google İspanya kararının Türkçe çevirisi için bkz. https://abgm.adalet.gov.tr/abadaletdivani/belgeler/karar_13.pdf. Kararla ilgili olarak doktrinde bkz. Göçmen Uyarer, Sinem: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2019, s.16-19. Bu yönde bkz. İsviçre Federal Mahkemesi’nin 23 Ekim 2003 tarihli kararı: TF 5C.156/2003. SagaCoin-SAGA

Güney AmerikaBNB/BRL

5,51

0,08%

İnteraktif Grafik

EDRCoin-EDRCAces-ACESAtomic Coin-ATOMc

Clams-CLAM

Global Currency Reserve-GCR

Bela-BELA

Aseancoin-ASN

Sharechain-SSS

Maldiv Rufiyası-MVR

Katar Riyali-QAR

+0,94%

SwftCoin-SWFTCBonpay-BON

Powerledger-POWR

UGAIN-GAIN

Bubble-BUBEverus-EVRSmartMesh-SMT

Telcoin-TEL

BTCMoon-BTCMChronologic-DAY

Ayı Pazarı

Telcoin-TEL

Platin Spot-XPT

CryptoWorldX Token-CWXT

StarCredits-STRC

İran Riyali-IRR+5,02%

Orta Afrika CFA Frankı-XAF

Triggers -TRIG

Sativacoin-STV

OMG Network-OMG

TrustPlus-TRUST

$80,18M

8Bit-8BITPlatin Spot-XPT

SpaceCoin-SPACE

TagCoin-TAG

Rupee-RUP

Lampix-PIXAnimecoin-ANI

Titcoin-TITn

 

Lizus-LIZ

PRIZM-PZM

0,11%

Ethereum Lite-ELITE

RubleBit-RUBIT

Tayland Bahtı-THB

Global Tour Coin-GTC

NavCoin-NAVNeosCoin-NEOS

Myanmar Kyatı-MMKShow-SHOW

ZEC

Zimbabve Doları-ZWL

0,02591

FedoraCoin-TIPS

1 USD = 0,002855 BNB

Happy Creator Coin-HCCTarget Coin-TGTREAL-REALBlueCoin-BLU

Aerium-AERM

DAI

CampusCoin-CMPCO

Veritaseum-VERIExclusiveCoin-EXCL

BlockCAT-CAT

+0,64%

Sharkcoin-SAK

WomenCoin-WOMEN

Digital Credits-DGCS

Ekteki grafiği yeni bir grafikle değiştirmek istiyor musunuz?

72

16

iDice-ICE

Ethereum Cash-ECASH

Freicoin-FRC

Canada eCoin-CDN

Basic Attention Token

Bitswift-BITSw

HTML5COIN-HTML5

Kolombiya Pesosu-COP

MACRON-MCRN

XRP-XRP

Astro-ASTRO

Civic-CVC

Senderon-SDRN

Runners-RUNNERS

Speedcash-SCS

GridCoin-GRC

LeaCoin-LEA

DeepOnion-ONION

BTCtalkcoin-TALK

Bitair-BTCA

Quantum Resistant Ledger-QRL

Mısır Lirası-EGP

Scorecoin-SCORE

Grid+-GRID

-1,68%

$1,17B

Ultimate Secure Cash-USC

Interstellar Holdings-HOLD

ALQO-XLQ

Hacken-HKN

$948,32M

Belize Doları-BZD

Obyte-GBYTE

Cofound.it-CFI

$462,72M

Arweave

GoldBlocks-GB

Steneum Coin-STNM

SecureCoin-SRCGlobalToken-GLTBioBar-BIOB

Kore-KOREe-Gulden-EFL

Macar Forinti-HUF

Impact-IMX

Pirl-PIRL

ALGO ColossusXT-COLX

FairCoin-FAIR

BitCrystals-BCY

Project Decorum-PDC

Elacoin-ELC

Barbados Doları-BBD

Dollarcoin-DLC+5,04%

LoMoCoin-LMC

Mercury Protocol-GMT

RChain-REV

ZetaMicron-ZMC

Qwark-QWARK

Cheapcoin-CHEAP0,13%

Metal-MTL

BERNcash-BERNPIVX-PIVX

ATMChain-ATMChiliz

Oxycoin-OXY

Gine Frankı-GNF

PX-PX

0,743

Shorty-SHORTY

Dalecoin-DALC

Bitcoin Fast-BCF

-7,13%

SwapToken-TOKEN0,9999

Irak Dinarı-IQD

Crypto Bullion-CBX

PAXG

BitConnect-BCC

GlassCoin-GLS

FIL

Macro-MCR

Truckcoin-TRK

Cappasity-CAPP

Blackmoon-BMC

Mooncoin-MOON

Sumokoin-SUMO

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 s.342-362), 23.01.2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/96224 adresinden erişildi. Ott, Walter/Grieder, Thomas: Plädoyer für den postmortalen Persönlichkeitsschutz, AJP/PJA 6/2001, s.627-631. Ozanoğlu, Hasan Seçkin: Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüke-ticinin Korunması Hakkında Kanun’un Maddi Anlamda Uygulanma Alanı), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2001/1(50), s.55-90, 07.01.2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/ article-file/629327 adresinden erişildi. Özdemir Kocasakal, Hatice: Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun MÖHUK m. 24 Çerçevesinde Tespiti ve Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, S.2010/1-2(30), s.27-88, 18.01.2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/99883 adresinden erişildi. Özsunay, Ergun: Hayatın Başlangıcı ve Sonuna İlişkin En Önemli Hukuksal Sorunlar, İstanbul 1998. (Hayatın Başlangıcı) Özsunay, Ergun: Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 1979. (Gerçek Kişiler) Öztan, Bilge: Şahsın Hukuku – Hakiki Şahıslar, Ankara 1997. Palandt, Otto/Weidlich, Dietmar: Bürgerliches Gesetzbuch, Mü-nih 2019. Parlak Börü, Şafak: „Esra Kararı Işığında Bir Hassas Denge De-ğerlendirmesi: Kişilik Haklarının Korunması vs. Sanat Özgürlüğü“, (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2017/2(8), s.249-296), 15.01.2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/376418 adresinden erişildi. Piotet, Paul: Un des héritiers ou autres communistes peut-il révoquer la procuration donnée par tous?, SJZ 90 (1994), s.1-4. Ragno, Francesco: The Law Applicable to Consumer Contracts under the Rome I Regulation, in: Ferrari Franco/Leible Stefan (edit.),

0%

Neblio-NEBL

FinCoin-FNC

DomRaider-DRT

GoByte-GBX

Myanmar Kyatı-MMK

Zero-ZER

Gold Pressed Latinum-GPL$49,47M

DigitalPrice-DPNewYorkCoin-NYC

EggCoin-EGG

Kava

BinaryX

Aptos

Po.et-POE

+7,05%

EagleCoin-EAGLE

WayGuide-WAY

Hiveterminal Token-HVN

Sri Lanka Rupisi-LKR

BritCoin-BRITTierion-TNT

Nepal Rupisi-NPR

VIBE-VIBE

NEM-XEM

Bosna Hersek Markı-BAM

Burundi Frankı-BIF

UR-UR

-2,84%

GoldBlocks-GBeGold-EGOLD

21

TechShares-THS

1,25%

Senderon-SDRN

Nepal Rupisi-NPR

Lazaruscoin-LAZSpaceChain-SPCUnitus-UIS

Stealthcoin-XST

Magnum-MGM

MCAP-MCAP

0%

+1,84% AntiBitcoin-ANTIiDice-ICE

$8,24M

0,06%

Dent-DENTEthereum Classic

+0,40

Enigma-ENG

Enzyme-MLN

48

$24,56B CryptoForecast-CFT4,67Russian Miner Coin-RMC

100PlayerCoin-PLACO

Unobtanium-UNOCoin(O)-CNO

Omicron-OMC

Influxcoin-INFX

1,679

PoSToken-POS

Pioneer Coin-PCOIN

PlusCoin-PLC

Synthetix

SocialCoin-SOCC

0,01%

Lütfen tekrar yorum yapmadan önce bir dakika bekleyiniz.

BNBUSD Binance Döviz Çevirici

BCAP-BCAP

Eurocoin-EUC

Veros-VRS

+4,28%

Blockmason Credit Protocol-BCPT

Unify-UNIFYPhoenixcoin-PXC

Cashcoin-CASH

Influxcoin-INFX

Embers-MBRS

52

HOdlcoin-HODLSpaceCoin-SPACE

YARGITAY DERGİSİ Nisan 2021 Cilt: 47 Sayı: 2 ve ölümle sona erdiği hükmünün yer aldığı, … hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; talep edilen kişisel verilerin talep eden gerçek kişiye ilişkin olmaması ve ölmüş kişiye ait olması sebebiyle talebin, Kanunun 11. maddesi kapsamında bir talep olarak değerlen-dirilemeyeceği…” ifadelerine yer verilmişse de,bizce bu düşünce-ler yerinde değildir. Kurul tarafından aynı sonuca TCK m. 136 anla-mında tıbbi verilerin hukuka aykırı olarak başkalarıyla paylaşımının suç teşkil edeceği gerekçe gösterilerek ulaşılmış olsaydı, hukuki ba-kımdan daha doğru ve tutarlı bir yol izlenmiş olurdu.Gerçekten, eğer kişiliğin ölümle sona erdiği doğru olsaydı, kişi-liğe bağlı olan her şeyin (adeta onun ferilerinin) de ölümle birlikte sona ermesi gerekirdi. Halbuki, ölüm, kişiliği yalnızca şeklen sona erdirmekte; vefat eden kişilerin cesetleri eşya hukukunun konusu hali-ne gelmemektedir. Kişilerin hayattayken edindikleri malvarlığı değer-leri mirasçılarına intikal etmekte ve kişilik hakları da yine mirasçıları kanalıyla korunmaya açık tutulmaktadır.2. İlgili dijital varlık bizatihi, objektif bir ekonomik değeri haiz-se veya sahibi tarafından şu veya bu (ama her halde hukuka uygun bir) şekilde ekonomik amaçlarla kullanılıyor ve bünyesinde, a- hesap sahibinin veya üçüncü kişilerin şahıs varlığına ilişkin hiçbir kişisel veri bulundurmuyor veya b- bulunduruyor olmakla birlikte, dijital varlığın bu verilerle bir-likte mirasçılara devri, mirasbırakanın veya üçüncü kişilerin şahıs var-lığının ihlali anlamına gelmeyecek yahut Karar için bkz. https://kvkk.gov.tr/Icerik/6710/2019-273 adresinden 23.01.2021 tarihinde erişildi. İsviçre hukukunda benzer bir düşünce için bkz. Breitschmid, Peter/Kamp, Annasofia: Persönlichkeitsschutz Verstorbener: Urheberpersönlichkeitsschutz im besonderen, successio 2011/5, s. 19 vd; Hofer, Martin: Die Crux der Auskunft über Verstorbene, digma 1/2008, s.34; Gramigna, Ralph/Maurer-Lambrou, Urs: Kommentar zu Art. 9 DSG, in: Maurer-Lambrou, Urs/ Vogt, Nedim Peter (edit.), Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz, Basel 2006, N. 19. Özsunay: Hayatın Başlangıcı, s.48.

Substratum-SUB

Electra-ECA

Opal-OPAL

Cappasity-CAPP

Aeon-AEON

Quark-QRK

AmsterdamCoin-AMS

Bitbase-BTBc

Pabyosi Coin (Special)-PCS

$18,94M

Magnum-MGMUSDD

HEAT-HEAT

63Yeni İsrail Şekeli-ILS Visit to read complaints and reviews, or file yours.

MarteXcoin-MXT

ReeCoin-REE

Stratis-STRAXSingularDTV-SNGLS

Cofound.it-CFI

$1,34M

AllSafe-ASAFE2

DopeCoin-DOPE

Bitradio-BRO

Bongger-BGR

SpreadCoin-SPRMoldova Leyi-MDL

ExclusiveCoin-EXCL

Aynı kullanıcı profili ile oturum açtığınızdan emin olun

Hexx-HXX

Sexcoin-SXC

NevaCoin-NEVA

VIVO-VIVO

Kuzey AmerikaBNB/USDUSD/BNBBNB/CADAsyaBNB/INRBNB/THB

StrikeBitClub-SBC

AquariusCoin-ARCO

Po.et-POE

Signatum-SIGT

LevoPlus-LVPS

Digital Bullion Gold-DBG

TrumpCoin-TRUMP

LLToken-LLT

IoT Chain-ITC

LockTrip-LOC

LIZA-LIZA

Doğu Karayip Doları-XCD

Blocknet-BLOCK

Einsteinium-EMC2

43

91,5

Aricoin-ARI

Ormeus Coin-ORMEUS

B

bitcoin360ai bern

More actions